Yoga og myk trening

Yoga har absolutt fått et oppsving i popularitet de seneste årene. Yogalærerutdanningen blir bare mer og mer populær og mange melder at de har meldt seg av en stressende tilværelse som kontormedarbeider eller andre krevende jobber for å ta fatt på en sunnere livsstil som yogalærer.

Yogatrening handler ikke bare om selve treningsøvelsene, det er også en livsstil og mye av grunnen til at yoga nettopp har blitt så populært her i vesten er at mange har liv som er overfylt og dette skaper stress. Yogaen sine verdier hører til mindfulness, der man skal ha fokus på øyeblikket og være mer tilstede her og nå med både pust og kropp slik at man kan slappe bedre av og få det bedre med seg selv men i tillegg til dette få bedre relasjoner til menneskene rundt oss.

Med kontinuerlig øvelse på yoga og tilstedeværelse skal det også bli mye enklere for oss å ta gode valg fordi man blir enda mer bevisst på det som er aller viktigst for oss som personer og våre verdier og klarer å skrelle av det som er unødvendig. Dette igjen gir en opplevelse av frihet.

Den gode effekten som skapes gjennom yogaøvelser

  • Grunn nummer 1 : Yoga skaper en bedre bro mellom det mentale og det fysiske hos deg.

Dette gjør at man kommer i kontakt med seg selv på en helt annen og dypere måte. Kroppen din blir også mykere og mer fleksibel.

  • Grunn nummer 4 : Gjennom yoga trener man opp oppmerksomheten og blir sterkere mentalt.
cafe-blog